KWS
   
 

Metoder

 

 

Cell- och vävnadskulturer

Cell- och vävnadskulturer är en del av det vanliga förädlingsarbetet hos KWS. Värdefull groddplasma uppförökas i laboratoriet med metoder för vävnadskultur och förvaras långsiktigt in vitro (latin: i glas).

 

Molekylära markörer

Laboratoriet som arbetar med utveckling och användning av molekylära markörer utför rutinanalyser åt KWS förädlingsprogram.

Nya möjligheter för att känna igen egenskaper på gennivå upptäcks, och nya teknologier utvecklas, och omvandlas för praktisk användning.  I fortlöpande forskningsprojekt arbetar  våra medarbetare med att klassificera kännetecken för bestämda DNA sekvenser. Dessa förses sedan med molekylära markörer. Molekylära markörer används i diagnostiskt syfte, för att analysera växtens ”genetiska fingeravtryck”; de används för att kunna identifiera särskilda egenskaper (t.ex. en sjukdomsresistens)  efter ett korsnings- eller återkorsningsarbete. Detta sker på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Med markörsstödd selektion är det möjligt att selektera efter vissa speciella egenskaper, något som är väldigt tidskrävande, och med vissa egenskaper väldigt svårt, om man använder sig av konventionell förädling.

 

Genomforskning

Genomforskning är för närvarande en central forskningsaktivitet hos KWS.Tyngdpunkten ligger här vid klargörandet av de molekylära och genetiska grunderna för vissa intressanta egenskaper. Resultaten av denna forskning används i huvudsak inom DNA-diagnostiken, och i en del fall vore det möjligt att använda dem till de första stegen vid överförandet av enstaka gener. Inom detta området består vår viktigaste aktivitet av att vara delaktiga i diverse projekt som  GABI (Genomanalyse im biologischen System Pflanze) och CBSG (Centre for BioSystem Genetics) genomför.

KWS POTATO. More know how inside