KWS
   
 

Forskning och utveckling

Om vår avdelning för forskning och utveckling

KWS Polderstation i Nagele erbjuder en central plats, där F & U, men också våra medarbetare inom produktion och försäljning, befinner sig mitt bland våra försöks- och produktionsytor.

Med de odlingsvillkor som finns i Nordoostpoldern, och sitt läge mitt i potatisproduktionsområdet och närheten till NAK, erbjuder denna plats de optimala förutsättningarna för att förädla våra potatissorter.

Vårt team består av unga och ambitiösa medarbetare, som lägger all sin kraft i forskningen, försöken och förädlingen av nya sorter.

Inom grundforskningen profiterar KWS POTATO B.V. av synergierna som uppstår inom KWS och dess arbete med förädling av olika lantbruksgrödor. Vårt förädlingsteam använder de mest moderna teknikerna inom bioteknologin, som de har tillgång till via det stora F&U laboratoriet i KWS huvudkvarter i Einbeck, Tyskland. Utöver detta är våra förädlare involverade i flera F&Uprojekt med tredje parter. För att kunna förutse hur marknaden utvecklar sig på kort och lång sikt krävs en nära kontakt mellan F&U och försäljningsavdelningen. Våra förädlingsaktiviteter utförs under väldigt olika klimatförhållanden, för att utveckla sorter som passar de mest varierande odlingsvillkoren. Att i god tid förutse kommande marknaders behov är nyckeln till morgondagens framgång.

Förutom förstadierna till det nya förädlingsmaterialet produceras det årligen c:a 100 000 nya utsädespotatis (potatissorter) som handelsvara. Redan tidigt under utvecklingen av en ny sort skickas utsäde av dessa potentiella nya sorter till kunder i mer än 35 länder. Dessa sorter testas i samarbete  med våra kunder med hänsyn till många olika kriterier för kvalitet och kvantitet. För lovande sorter uppförökas sedan utsädet och odlas av ett antal utvalda utsädesodlare i Holland, för att sedan kunna tillhandahålla utsädespotatis av högsta kvalitet i större mängd för introduktionen av en ny sort. Endast de sorter som har de bästa odlingsresultaten och den högsta acceptansen hos kunderna får en plats bland de noggrant utvalda sorterna i KWS POTATO B.V.s sortlista.