KWS
   
 

Sorter

Inför 2016: De 4 mest lönsamma sorterna kommer från KWS!

 SE_2016_Pascalina_visual      SE_2016_Orlena_visual       SE_2013_14Elora

 

KWS Rhizomaniasorter

Sortnamn Anmärkningar
PASCALINA KWS Bäst stocklöpningsresistens
DARNELLA KWS Nyhet! När lönsamheten bestämmer
ORLENA KWS Nyhet! Högst avkastande Aphanomycessort

KWS Nematodsort

Sortnamn Anmärkningar
ELORA KWS Stark nematodtolerans
CANTONA KWS Nyhet! Högst avkastande nematodsort

Downloads


 
KWS