KWS
   
 

Inför 2015: De 3 mest lönsamma sorterna kommer från KWS!

Inför fröbeställningen som sker 21 januari – 4 februari 2015 har KWS hela 5 lönsamma sorter att erbjuda. Oavsett om du behöver en vanlig Rhizomaniasort eller en specialsort kan KWS erbjuda det mest lönsamma alternativet.

Pascalina KWS är en ny Rhizomanisort som överträffar 2014 års mest odlade konkurrentsort med över 1000 kr per ha! Därtill kombinerar sorten hög sockerhalt och hög renhet.

Jollina KWS gav högst avkastning av de etablerade marknadssorterna 2014 och ligger fortsatt klart före samtliga konkurrentsorter. Denna stabila sort förtjänar att vara huvudsort för de flesta odlare 2015.

Sabatina KWS är också en nyhet från KWS och marknadens tredje högst avkastande Rhizomaniasort. För dig som vill så tidigt med liten risk för stocklöpning är Sabatina KWS rätt val, eftersom sorten har minst stocklöpare av samtliga marknadssorter i de officiella försöken.

Louisa KWS är en ny nematodsort med hög odlingsintäkt och mycket hög sockerhalt. Den blir därmed särskilt lämplig vid tidig skörd och långa transportavstånd.

Elora KWS var tack vare sin höga avkastning marknadens klart största nematodsort 2014. Många odlare har 2014 även noterat den utmärkta resistensen mot såväl Aphanomyces som bladsvampar.


 
KWS