KWS
   
 

Fläckar i betfälten

Nematoder börjar bli ett allt större problem för oss betodlare. Många gånger vet vi inte ens, om vi har nematoder i våra fält. Därför rekommenderas det, att man tar jordprov och testar för nematoder på de fält där man ska så betor nästa säsong. Vid dessa provtagningar tar man prov från många ställen på fältet, men det är ändå lätt hänt att vissa ställen på fältet blir utan ett prov.
Ett tips är därför, att om du i årets betfält har fläckar som du misstänker kan bero på nematoder, ta då ett prov i den fläcken redan nu, när du vet var den är, och skicka in för analys. På så sätt är du säker på att få ett analysresultat från de fläckar där dina betor led i år, och vet om du bör gardera dig mot nematoder nästa gång du ska ha betor där. Förhoppningsvis finns sorten Julietta från KWS på marknaden redan nästa år, den klarar både nematoder och rhizomania.
Jordproven tar du med ett jordborr, sticken bör gå ned till c:a 20 cm djup, och du bör skicka in c:a 1 kg för varje prov. Dessa prover skickar du till:
Kompetensgruppen för nematologi,
Box 44
230 53 Alnarp

Telnr: 040-41 50 00

Glöm inte att märka proven med namn, adress och vilket fält de kommer ifrån.


 


 
KWS