KWS
   
 

Hur minskar jag nematodförekomsten?

8 rader av JULIETTA (3K09) i en äldre nematodresistent sort odlad på ett nematodinfekterat fält nära Vellinge.

 

Förekomsten av betcystnematoder är mycket beroende på hur ofta det odlas sockerbetor på det aktuella fältet. Betcystnematoder uppförökas vid odling av vanliga betsorter, oftast femdubblas antalet under en växtsäsong. Raps är också mycket mottaglig för nematoder, och det kan i raps ske en uppförökning på 10-20 gånger, dock utan att man förlorar i skörd. I de flesta övriga jordbruksgrödor sker däremot en reduktion av nematodpopulationen. Spannmål t.ex. kan halvera nematodpopulationen. Därför är nematodproblemen värst, där det odlas sockerbetor vart tredje år eller oftare. I ansträngda växtföljder kan odling av nematodresistent senap eller oljerättika vara en metod för att minska nematodförekomsten. Vid en lyckad etablering av resistent senap som mellangröda kan nematodpopulationen halveras.
De traditionella nematodresistenta sockerbetssorterna kan halvera en nematodpopulation, dock måste  man räkna med en lägre avkastning.
Den nya nematodtoleranta sorten Julietta (3K09) tål nematoder och ger samtidigt en hög skörd. Nematoderna uppförökas något, dock betydligt mindre än hos en vanlig sort. Då Julietta (3K09) ger en högre skörd, kan betarealen reduceras, vilket tillsammans med de andra grödorna i växtföljden betyder, att nematodpopulationen reduceras i växtföljden.

Resistens och tolerans är effektivt
Odling av en resistent sort är det mest effektiva sättet för att minska nematodpopulationen, men dessa sorter ger inte så hög avkastning som en tolerant sort. Julietta har i 3 försök med nematodangrepp under 2003 givit ca. 10 % högre utbyte än de bästa resistenta sorterna. Båda sorttyper är effektiva, men en tolerant sort som  Julietta bör väljas så snart den finns med på sortlistan på grund av den bättre ekonomin. Julietta är dessutom rhizomaniaresistent.


 


 
KWS