KWS
   
 

PHILIPPA förbättrar lönsamheten på Stora Markie

Harald Pålsson och Andreas Østergaard, KWS SCANDINAVIA AB

Godset Stora Markie 25 km sydöst om Malmö är ett av landets största gods med en lång historia. Sedan 1743 har godset varit i familjen Stiernblads ägo. Idag brukas totalt 1400 ha åker, varav 630 ha är arrenderat. Produktionen är huvudsakligen sockerbetor, spannmål, gräsfrö och konservärtor.

Inspektor Per-Ingvar Altengård är en välkänd person inom skånska växtodlingskretsar. Han har varit inspektor på Stora Markie sedan 1971.

När vi träffas i november i år har aktiviteten börjat avta, höstplöjningen  har klaratas av trots den ganska sena skörden i år. Per-Ingvar berättar att godset har en 6-årig växtföljd med grödorna sockerbetor, korn, höstvete, höstvete, konservärt och höstvete på den ägda marken. Det är denna mark som är lämplig för betodling, som är en mycket viktig gröda rent ekonomiskt.

75 procent PHILIPPA
Sockerbetarealen är 140 ha. År 2003 provades den nya betsorten PHILIPPA på 36% av arealen. PHILIPPA har ett flerårsgenomsnitt på 7% högre sockerutbyte än mätarsorten Envol. Detta har bidragit till att PHILIPPA är den mest odlade sorten i Sverige i år.Per-Ingvar konstaterar som praktiskt erfaren betodlare att sorten förutom sina höga avkastning också har i övrigt goda odlingsegenskaper. Till årets säsong ökade han därför sortens andel till drygt 75% av betarelan, något han inte ångrar. Inga allvarliga angrepp av bladfläcksvampar under säsongen och antalet stocklöpare var lågt. Skörden har fungerat utmärkt och de första indikationerna lovar en skörd över medel, trots den solfattiga sommaren i år.

Inspektor Per-Ingvar Altengård konstaterar att hans PHILIPPA-betor ännu i november har grön och fin blast och fortfarande kan producera socker denna milda höst.

Sockerbetorna har en framtid
Per-Ingvar tror på betodlingen i Skandinavien även efter EU:s sockerreform som diskuteras flitigt just nu. Han är öppen för att utöka betodlingen ytterligare om det går att köpa sockerkvot till rätt pris. Men odlingen måste vara kostnadseffektiv. Förutom att välja de mest högavkastande sorterna inser Per-Ingvar att de höga maskinkostnaderna måste sänkas. Därför ingår Stora Markie i Söderslätts maskingrupp, där ytterligare 3 stora gods ingår, nämligen Jordberga, Skabersjö och Näsbyholm. Tillsammans odlar medlemmarna 650 ha betor.

Tillsammans har vi köpt en 9-radig upptagare av märket Vervaet och samarbetet har fungerat bra, säger Per-Ingvar. Vi har gjort en noggrann planering för att upptagaren ska användas på ett effektivt sätt. Visst kan det kännas trist ibland att inte kunna ta upp betor här hemma när vädret är gynnsamt för att betupptagaren är bokad för någon av de andra medlemmarna just då. Men helheten är mycket gynnsam för alla medlemmarna. Stora Markie har t ex kunnat direktleverera 80% av betorna i år, vilket är mycket kostnadseffektivt.


Kombinationen med PHILIPPA-betor och den nya 9-radiga upptagaren har fungerat bra. Per-Ingvar Altengård kan konstatera att betorna i stukan är rena och fina.

I framtiden kommer säkert betodlingen att se annorlunda ut regionalt i Skandinavien, menar Per-Ingvar. Mer av odlingen kommer att ske på stora enheter nära sockerbruken. Det blir allt viktigare att vara i fronten som odlare, såväl när det gäller odlingsteknik som vid val av insatsvaror, där valet betsort är mycket viktigt. Men nog ska vi odla betor i Skandinavien även i framtiden, konstaterar Per-Ingvar Altengård.

 


 
KWS