KWS
   
 

Nematodträff med KWS och Svenska Foder

2005-08-18

Den tredje augusti hölls ett informationsmöte om nematoder i Knästorp. Svenska Foder och KWS höll gemensamt i mötet eftersom vi anser att vi kan erbjuda kompletterande verktyg i kampen mot nematoder: KWS har JULIETTA, en nematodresistent betsort, och Svenska Foder har sanerande mellangrödor som senap och oljerättika.

 

Efter en inledande presentation av företagen tittade vi på en informativ film om nematoder och deras livscykel. Sedan följde information om JULIETTA, den nya betsorten från KWS som är resistent mot både nematoder och Rhizomania, och ett självklart val på de jordar där man har problem med nematoder eftersom avkastningen ligger  24 % över den äldre nematodresistenta sorten vid nematodangrepp. För att minska förekomsten av nematoder i jorden är en 4-årig växtföljd eftersträvansvärd. Man bör ha i åtanke att spannmål och sanerande mellangrödor halverar nematodförekomsten, medan odling av raps och mottagliga betsorter kan ge en femfaldig uppförökning av nematoder. Och nematoder tycks vara ett större problem än vad många av oss tror. Danisco räknar med att 1/3 av den svenska betarealen är infekterad, och man har gjort beräkningar som visar att endast 1 ägg / gram jord ger 5 % minskad avkastning, och 5 ägg/gram jord ger 15% mindre avkastning. Glöm därför ej att ta jordprov inför nästa års betodling!

 

Per Landén berättade sedan om sina praktiska odlingserfarenheter på Charlottenlunds Gård av  mellangrödor och plöjningsfri odling. Just vitsenap har en fantastisk tillväxt, och bör därigenom inte bara ge ett ”extra” år i växtföljden ur nematodhänseende utan också kunna binda en hel del kväve. Därför hoppas vi väl alla att senap och rättika ska bli godkända som fånggrödor.

 

Torsten Andersson på Svenska Foder berättade om vilka sorter de erbjuder:

Vitsenapssorten Accent med mycket hög tillväxt, hög ts skörd och bra stråstyrka,

och Oljerättika Colonel med snabb tillväxt, hög ts skörd och bra rotutveckling.

Båda dessa sorter är klass 1 sorter vad gäller nematodsanering.

 

Eftermiddagen avslutades med att vi gick ut och tittade på sortförsöken på Ädelholm.

  

SE_nematodmöte_2005_07

 

Om du är intresserad av att deltaga i vårt nästa nematodmöte, anmäl gärna detta genom att fylla i nedanstående talong. Det är omöjligt för oss att få information om vilka odlare som har nematodbekymmer och alltså kunde vara intresserade av dessa träffar, därför får vi ber er att höra av er till oss.

 

 


 
KWS