KWS
   
 

Provgrävningar runt om i Europa

2005-09-25

De flesta länder har nu gjort både sina andra och tredje provgrävningar för säsongen, och här presenterar vi en del av resultaten. Överlag är årets siffror högre än vid motsvarande provgrävningar de senaste åren. Detta har bidragit till att EU har beslutat om en kvotreduktion på 7,1 %.

 

Rotskörd ton / ha

Sockerhalt %

Polsockerskörd ton/ha

Sverige

54,7 (51,6)

17,0 (16,3)

9,3 (8,5)

Danmark

60,7 (60,1)

17,0 (16,1)

10,3 (9,7)

Finland

41,2 (36,4)

15,1 (15,0)

6,2 (5,5)

Frankrike

109,1 (104,3)

17,8 (16,9)

12,9 (11,7)

Schweiz

100,6 (86,1)

16,1 (16,8)

16,2 (14,4)

Litauen

50,6 (42,6)

16,4 (14,9)

8,3 (6,3)

Siffrorna inom parentes anger genomsnittet för de senaste fem åren.

 

Till Schweiz siffror bör nämnas att provgrävningarna utförs för hand, och att man vid en maskinell upptagning beräknar med 20 % lägre rotskörd.

 

I England ligger det relativa sockerutbytet i år på 105, och i Tyskland varierar det allt efter område mellan 98- 112.

 


 
KWS