KWS
   
 

Betodlingsdag på Stora Isie

2005-10-20

Lördagen den 15 oktober mötte över 50 intresserade betodlare upp på en av KWS demogårdar, Stora Isie (någon km nordväst om Smygehamn), för att få information om KWS sorterna PHILIPPA, JULIETTA och ANEMONA. Intresset för JULIETTA med en ny resistenskälla mot nematoder som ger en rad odlingsfördelar såsom högre skörd, bättre Ramulariaresistens, enklare blastning tack vare högre växtsätt och väl samlade blaststjälkar på betans topp vilket leder till klart högre renhet än hos sorter med den äldre nematodresistensen.

 

Ola Nilsson berättade om sina praktiska erfarenheter av PHILIPPA de senaste 3 åren samt om direktleveransssystemet som man använder i Söderslättsgruppen. Ola betonade vikten av att höja lönsamheten genom att kombinera högre skörd genom att välja den mest högavkastande sorten med att minimera maskinkostnaderna, inte minst vad gäller skörden.

 

Sten Segerslätt redogjorde för tekniken hos betupptagarna från Agrifac. Den 9-radiga upptagaren tilldrog sig mycket stort intresse från deltagarna. Sedan var det upp till bevis för betupptagare och sorter! Skörden gick snabbt och utan bekymmer i demofältet. Flygande tömning av de rena betorna i lastbilar imponerade på alla.

 

När jag dagarna efter demonstrationen ringde och tackade Petra och Ola Nilsson för att generöst ställt Stora Isie till förfogande för betintresserade kolleger sade Ola att facit för KWS demofältet (med 5 ha PHILIPPA samt dessutom 1 ha var av ANEMONA och JULIETTA) blev:

67 ton orena betor
93,8% i renhet
18,92% i sockerhalt
91,5% i utvinnbarhet
10,88 ton utvinnbart socker per ha

Ola sammanfattar det hela med att PHILIPPA fortsätter att sköta sig på Stora Isie. Med det menar han att sorten alltid avkastat mer än 10 ton utvinnbart socker per hektar sedan den började odlas på Stora Isie 2003!

 

SE_2005Stora_Isie_1
Deltagarna lyssnar intresserat på informationen om PHILIPPA, JULIETTA och ANEMONA.

 

SE_2005Stora_Isie_2
Betupptagaren studeras under ledning av Ola Nilsson och Sten Segerslätt (röda västar).

 

SE_2005Stora_Isie_3
En av många lastbilar anländer till demofältet…

 

SE_2005Stora_Isie_4
och fortsätter ut i fältet för snabb tömning av betupptagaren!

 

Aktuellt


 
KWS