KWS
   
 

6oo besökare på Skandinaviens största betupptagardemonstration

2005-11-03

Sockerbetsdemonstration den 26 oktober 2005 i Maribo, Danmark

1 Ett vackert PHILIPPA-fält, utställartält, stora betupptagare och många besökare, däribland en del svenskar, var inramningen till demonstrationen med temat ”Framtidens sockerbetsodling”

 

DK_Rübenfeld_groß

 

 

2 Betodlaren Ole Seidenfaden, Maribo, var den 26 oktober värd för demonstrationen, som arrangerades av KWS och maskinbranschen.

- Jag var lite orolig över de våta förhållandena som rådde när vi började på förmiddagen, men på eftermiddagen var det bra förhållanden för att demonstrera olika betupptagare. Alla maskiner utom en fungerade bra, trots vätan. En av maskinerna utmärkte sig dock, nämligen Grimme-upptagaren, som fungerade särskilt bra under dessa förhållanden. Rulett-maskinernas rensning var det inte lätt att se någon skillnad mellan, konstaterar Ole Seidenfaden.

 

 

DK_Rübenmiete

 

3 KWS SCANDINAVIA AB hade ett utställartält, där besökarna kunde få förfriskning och information om KWS´sorter. KWS hade ca 300 besökare under dagen och serverade bl a 200 koppar kaffe.

DK_KWSZelt

 

4 Betfrökunsulent Andreas Östergaard demonstrerade de fyra parcellerna där de högavkastande sorterna PHILIPPA, JULIETTA, PERNILLA och JULIANA odlades. Bl a betonade Andreas vikten av att undersöka om man har nematodproblem, eftersom JULIETTA kan ge stor merskörd redan vid låg nematodförekomst (0,5-1 ägg per gram jord).

 

 

DK_Andreas_imFeld

 

 

5 ”Framtidens sockerbetsodling” besöktes av drygt 600 lantbrukare och branschfolk. Maskinkonsulent Hans Henning Sörensen från hushållningssällskapet gick igenom alla maskinerna, vilket väckte stort intresse. ”Bra med en opartisk genomgång av maskinerna”, som en lantbrukare utttyckte det.

 

DK_Rübenroder_mitHund

 

 

6 Det deltog 8 olika fabrikat av betupptagare på demonstrationen. De två transportvagnarna från Edenhall var fullt sysselsatta med att transportera betorna från alla upptagarna.

 

 DK_Rübenroder_achtreihig

 

 

7 KWS hade 6 medarbetare på demodagen ”Framtidens sockerbetsodling”. Från vänster ses Jörg Philipps, marknadschef för Nordueropa, Harald Pålsson, marknadschef för Skandinavien, Verena Seeger, Achim Feger, Fynkonsulenten Torben Jörgensen och betfrökonsulent Andreas Östergaard.

 

 

DK_KWSTeam_PHILIPPA

 

Aktuellt


 
KWS