KWS
   
 

Besök på KWS och Agritechnica

2005-11-18

SE_2005BesucherAgritechnica

 

 

Den 9. november åkte de förtroendevalda i betodlarföreningarna samt försöksvärdarna för sockerbetsförsök ner till Einbeck för att bekanta sig närmare med KWS.

 

Inledningsvis presenterades de världsomspännande aktiviteter KWS arbetar med och vi fick en inblick i de olika ländernas sockerbetsodling och marknadsandelar. Efter sortpresentationen följde en diskussion med många frågor rörande framtiden. Det kunde konstateras att alla är lika bekymrade och hoppas att den slutliga reformen inte kommer att vara lika hård som liggande förslag. Men det kommer att bli stora förändringar, där minskande lönsamhet kommer att drabba alla led. KWS försäkrade dock att man har tagit beslut på att satsa lika mycket pengar nästa år på forskning och utveckling som man har gjort i år.

 

Rundvandringen i fabriken är alltid lika fascinerande, en av världens största och modernaste anläggningar för sockerbetsfrö där driften sköts av tre personer per skift, och man arbetar med c:a 250 sorter per år.

 

SE_2005BesucherAgritechnica2

 

På gården "Klostergut Wetze" berättade driftsledaren Herr Prelle om de olika odlingsförhållanden han har på sin gård. Nära floden Leine t.ex. på marker som under vintern ofta drabbas av översvämningar fick han höstplöja och harva färdigt på hösten, för att sedan på våren bara göra en ogräsbekämpning, köra ut gödsel och sedan så utan vidare jordbearbetning. På de marker som låg något längre från floden var marken kuperad och för att förhindra skador orsakade av jorderosion vid skyfallen som inträffar ibland arbetar man mycket med mellangrödor som senap. Vidare berättade han att de på gården kör alla sina traktorer på ren kallpressad rapsolja, och än så länge fungerar det mycket bra. Allt som krävdes var en ombyggnad på c:a 3000 euro, där det bl.a. sattes in en mikrovågsapparat för att värma upp oljan och få den mer lättflytande.

 

Tillbaka på KWS lyssnade vi på ett föredrag om nematodproblematiken och förädlingsarbetet som ständigt pågår för att ta fram sorter som ger oss lantbrukare en möjlighet att odla sockerbetor även om det finns nematoder på våra marker. Sorten JULIETTA är den första i en rad sorter från KWS som ökar lönsamheten vid odling på infekterad jord.

 

Vi avslutade dagen med en stadsrundvandring i vackra Einbeck, innan vi njöt av en god middag med mycket trevliga diskussioner på hotellet.

 

SE_2005BesucherAgritechnica3

 

Nästa dag var vi på Agritechnica, världens största inomhusmässa för lantbruksmaskiner. Där blev det väldigt många stora, glänsande och imponerande intryck att samla på!

 

Vi på KWS vill tacka alla som var med för en mycket trevlig resa, det var ett nöje att ha Er med!

 

Aktuellt


 
KWS