KWS
   
 

Årets försöksresultat klara. PHILIPPA och JULIETTA i topp!

2005-12-02

Årets försöksresultat visar att våra sorter är mycket stabila och högavkastande. PHILIPPA behåller sin ställning som högst avkastande normalsort. Vår nya nematodsort JULIETTA som även har Rhizomaniaresistens överträffar den äldre nematodresistenta sorten med 24% för andra året i rad!

 

Vi är stolta över att ha mest högavkastande sort för Dig, oavsett om Du behöver en normal- eller nematodsort. Vi har dessutom gott om frö av båda sorterna, så eventuella begränsningar i frötillgång beror inte på oss!

 

För att få mer information om sorterna, läs våra sortbeskrivningar och de uppdaterade försöksresultaten. Du hittar dem genom att klicka på "Sockerbetor" och därefter "Sorter" respektive "Sortförsök".

 

 

Aktuellt


 
KWS