KWS
   
 

Överlagring av sockerbetsfrö

2006-04-04

Resultat från ett KWS försök med lagring av sockerbetsfrö på ett lantbruk.

 

Med bakgrund av kvotreduceringar står många lantbrukare inför frågan hur man bäst lagrar sockerbetsutsäde som eventuellt blir över vid årets sådd.

En arbetsgrupp av experter inom KWS SAAT AG har tittat närmare på detta ämne i ett praktiskt försök. Under varierande omständigheter (utsädets fuktighet, lagerställe) lagrades utsädet på en gård. En sammanställning av de informativa och intressanta resultaten finner du här.    Överlagring av sockerbetsfrö.pdf

Slutsatsen är att det är viktigt att lagra utsädet på en sval plats, helst under 10 *C, och att man undviker stora temperaturvariationer, vilket är svårt t.ex. på en vind.

Vidare är det av yttersta vikt att utsädet hålls torrt, det får inte ta till sig fuktighet.

 


 
KWS