KWS
   
 

Resa till KWS i Einbeck

2006-06-26

 

Den 31 maj var det dags för vinnarna från Philippa- och nematodtävlingarna att resa till Einbeck i Tyskland. Vi tog nattfärjan mellan Trelleborg- Travemünde, och efter 4 timmars bussresa var vi vid middagstid framme på KWS i Einbeck, som ligger en bit söder om Hannover. Vi fick information om KWS, både om vilka aktiviteter man har runt om i världen, men också en lite närmare presentation om hur det går till att förädla fram en ny betsort. En rundvandring genom fabriken är alltid intressant, man kan inte låta bli att bli imponerad av vilka mängder betfrö som passerar här på en säsong. På bioteknikavdelningen fick vi lära oss lite om hur forskarna där kan hjälpa förädlarna att selektera för de önskade egenskaperna när nya sorter tas fram, men också hur man lagrar små, små betplantor under många år för att ha tillgång till det genetiska materialet i framtiden. Dr. Rudolf Jansen berättade om förädlingsarbetet, särskilt för nematodresistenta sorter.

 

SE_Einbeck-juni-06-1

 

Dagen avslutades med en stadsrundvandring genom den vackra korsvirkesstaden Einbeck.

 

SE_Einbeck-juni-06-02

 

SE_Einbeck-juni-06-03

 

Nästa dag gjorde vi ett besök på Klostergut Wetze, som drivs av den dynamiske Herr Prelle. Han berättade bl.a. om att han kör alla gårdens traktorer på ren, kallpressad rapsolja. Traktorerna är ombyggda för c:a 35 000 kronor för att klara detta. Bl.a. har man satt på ett extra filter och en liten mikrovåg för att bli av med orenheter och luftbubblor i oljan. Man måste också tillsätta lite lösningsmedel. Men det viktigaste var att köra på en kallpressad olja av hög kvalitet. Herr Prelle tyckte att effekten på traktorerna var densamma som tidigare, och han var mycket nöjd med försöket, eftersom han dessutom slapp miljörestriktionerna som följer med dieselhantering, och framförallt dieselskatten!

 

SE_Einbeck-juni-06-04-grupp

 

Efter detta gårdsbesök följde en rundvandring på försöksodlingarna med olika jordbearbetningsförsök. Det syntes tydligt att ju mer jordbearbetning desto bättre utveckling på de små betorna. Kambetorna var längst komna, främst pga. högre jordtemperatur i kammen. Men eftersom det också ska vara ekonomiskt att odla betor, så hade flera års försök visat att det plöjningsfria ledet med mellangröda (senap) efter spannmål, och körning med kultivator på våren gav bäst ekonomiskt resultat. Man fick fördelen av organiskt material i ytan för främst erosionsskydd, och en bra utveckling av sockerbetan.

 

SE_Einbeck-juni-06-05

 

SE_Einbeck-juni-06-06

 

Vi körde också en runda med bussen och fick se en del olika förädlingsplatser, där fröstockarna frodades för att i sinom tid ge oss betfrö.

 

Vi avslutade besöket med en grillad lunch, innan färden gick tillbaka till Travemünde och Sverige.

 

SE_Einbeck-juni-06-07

Vi på KWS vill tacka alla deltagare för en mycket trevlig resa!

 


 
KWS