KWS
   
 

Fritt att beställa frö av JULIETTA

2006-10-24

Glädjande nog har det tidigare kravet på att ta jordprov för att få odla JULIETTA slopats. Det är nu fritt att beställa JULIETTA för att lösa sitt nematodproblem.

Om man är osäker på nematodsituationen i sitt betfält 2007 är vår rekommendation ännu att ta jordprov för nematodanalys. Vi har gott om frö av JULIETTA, så Du riskerar inte att bli utan sorten, om Du väljer att avvakta resultatet av jordprovsanalysen innan Du gör fröbeställningen.

 

Observera att den tidiga beställningen är definitiv, så har Du beställt en sort som är mottaglig för nematoder kan Du inte vidta rätt åtgärder om jordprovet visar nematodförekomst.

Slutligen, glöm inte att faxa analysresultatet till oss på KWS (fax-nr 046 – 32 58 69) senast den 30 november, så deltar Du i vår utlottning av 30 resor till Einbeck i Tyskland.

 

 

SE_Nematoden1_2006

 

SE_Nematoden2_2006


Det här har vi ofta sett i år, ett betfält som lider under nematodangrepp. Genom att beställa JULIETTA till 2007 kan odlaren slippa den här synen och därmed också den efterföljande skördesänkningen.

 


 
KWS