KWS
   
 

Årets försöksresultat klara. JULIETTA stabil med hög avkastning.

2006-12-19

Förutsatt att man får alla erforderliga tillstånd, planerar Danisco att bygga en etanolfabrik i Anklam, Tyskland. På sockerbruket i Anklam finns outnyttjad produktionskapacitet, och eftersom Tyskland kommer att kräva en större inblandning etanol i bensinen efter ett nytt regeringsbeslut har Danisco bestämt sig för att satsa på en etanolanläggning just där. Fabriken planeras stå klar under 2008, och ha en produktionskapacitet på 55 000 m³ etanol per år. Kostnaden beräknas bli totalt 25 miljoner euro.

 


 
KWS