KWS
   
 

Så här ser betcystnematoden ut

 

Vid nematodangrepp börjar betorna ...

... att sova i fläckar vid midsommar, även om det inte är speciellt torrt. Betcystnematoden, Heterodera schachtii, är en växtföljdsskadegörare, som lever bl a på betor, raps, kål, spenat och rädisa samt på ett stort antal ogräs, t ex målla och lomme. Det är bara betorna som skadas av betcystnematoden. Nematoder förflyttar sig långsamt, därför ses angreppen ofta i fläckar. Aktiv spridning från fält till fält sker inte. Däremot kan det ske passiv spridning med cystor som följer med lantbruksmaskiner liksom med vinderosion. Däremot sker ingen spridning med betfrö.

SE_Nemflyer2007_1

 

När man drar upp betan kan man se dessa symptom.

Betan är liten med många rothår. Nematoderna förstör rötterna och plantan försöker hela tiden kompensera för detta genom att bilda nya rötter. Härvid får betan ett skäggigt utseende. Vid närmare granskning kan man se små vita citronformade cystor, som senare skiftar till brun färg.

 

SE_Nemflyer2007_2

 

En nematodcysta innehåller 200-300 ägg och larver,

och cystan med innehåll kan överleva upp till 10 år. En del av cystorna kläcker spontant varje år, och om det finns en värdväxt kläcks många cystor. I Sverige utvecklas normalt två generationer per år. Förra året var hösten rekordvarm och det innebar sannolikt att även en tredje generation hann utvecklas.

SE_Nemflyer2007_3


 
KWS