KWS
   
 

Grönt ljus för Eurosugar

2007-06-14

 

Den tyska kartellnämnden godkänner samgående

 

Nordzucker AG kommer i framtiden att samordna sina europeiska sockerdistributionsaktiviteter med Cristal Union (Paris) och ED&F Man (London) i ett samarbetsprojekt kallat Eurosugar. Den tyska kartellnämnden gav sitt godkännande till samarbetsprojektet den 25 maj 2007.

 

Detta gör Eurosugar till en viktig aktör på markanden för den europeiska sockerhandeln. Det nystartade företaget kommer att sälja omkring 2 miljoner ton socker inom EU med början i oktober 2007, och tillhandahålla hög service och kvalitet åt sina europeiska kunder. Med sina internationella logistik- och distributionsmöjligheter, kommer Eurosugar att spela en aktiv roll i marknadsföringen av ACP och LCD socker, eftersom obegränsade kvantiteter socker från de minst utvecklade länderna (LCD) kan importeras tullfritt till EU fr.o.m. 2009.

 

Detta framtidsinriktade steg av de tre parterna är en direkt och konsekvent följd av förändringarna som den nya europeiska sockerförordningen för med sig.

 

Eurosugars säte kommer att finnas i Paris. Nordzucker, Cristal Union och ED&F är jämställda parter och äger varsin tredjedel av företagets andelar. Lokala kontor kommer att garantera närhet till kunderna. Eurosugar kommer att börja sin verksamhet den första oktober 2007. 

 


 
KWS