KWS
   
 

2007-09-10

Den andra provgrävningen i Sverige den 3 september indikerar en skördenivå på 10,3 ton polsocker. Givetvis finns det många osäkerhetsfaktorer ännu vad som faktiskt kommer att skördas och bli leveransgill vara i slutändan, men det tidigare svenska rekordet från 1990 på 9,5 ton polsocker kommer troligen att slås. Med gynnsamma skördeförhållanden kan svenska betodlare till och med passera 10-tonsnivån!

 

Även i övriga Nordueropa inklusive Tyskland ligger skördenivån klart över den genomsnittliga. Betgrödan visar sin skördepotential i år, något vi ska ta med oss i vår framtida växtodlingsplanering!

 

DK_Rübenmiete


 
KWS