KWS
   
 

2007-10-26

Christer Selin driver sedan 1991 Slättängsgården utanför Kristianstad och är sedan 3 år en av KWS demoodlare. Han odlar 195 hektar, varav 36 hektar är sockerbetor. Övriga grödor är maltkorn, vete, rågvete och raps, där dock rapsen inte odlas på samma fält som används till betodlingen. Förutom växtodlingen driver Christer en maskinstation där han rapidsår och sprutar åt andra, och snöröjer på vintern.

 

Den normala växtföljden hos Christer är korn – betor – vete – vete, där en vetegröda ibland byts ut mot rågvete för att minska risken för svampsjukdomar. Innan betorna odlas korn med rödklöverinsådd för att kunna sänka N-givan, som i snitt ligger på 85 kg/ha. Eftersom det bara odlas betor vart 4:e år blev Christer lite förvånad när jordprov visade på nematodförekomster. I snitt finns det en nematodförekomst på c:a 2 ägg/gram jord, och detta gör att Christer nu odlar JULIETTA på hela sin betareal. De första betorna levererades den siste september i år, och då hade Christer en skörd på 52 ton avräknade betor med en sockerhalt på 17%, dvs 8,84 ton polsocker per ha. Nu, en månad senare är det dags att plocka upp resten av arealen, och Christer tror att det har varit en mycket god tillväxt på betorna under de här fyra veckorna.

För att ha koll på nematodförekomsten togs det jordprov på nästa års betfält igår. Det är ett väldigt viktigt redskap inför sortvalet, även om erfarenhet och kännedom om de egna jordarna betyder mycket. Just denna erfarenhet gör att Christer redan nu vet att det blir en del Julietta som odlas på Slättängsgården nästa år.

 

Christer ser ljust på framtiden, även för betodlingen här i Sverige, och funderar på att köpa mer kvot, eftersom han tror att sockerproduktionen i världen kommer att gå ner när de fattigare länderna satsar på etanolframställning istället.

 

SE_Selin_2007


 
KWS