KWS
   
 

2007-11-08

Håkan Björkman är nionde generationen som brukar Djurslövs Gård. Han är lantmästare och har sedan 1996 ägnat sig åt eget lantbruk. Totalt omfattar odlingen 165 ha varav 28 ha betor. Betodlingen har långa anor på gården och Håkans farfar upptäckte nematodproblem redan i slutet på 50-talet. På den tiden var 4-årig växtföljd med både betor och raps det normala. Idag gäller 4-årig växtföljd med betor, vårkorn, höstvete och vårkorn.

Håkan vidtog åtgärder mot nematoderna redan för 7 år sedan och testade en nematodresistent sort. Tyvärr gick svampsjukdomar hårt åt sorten så avkastningen på 30-35 ton betor per ha blev en besvikelse. Inför 2006 tog Håkan jordprov som visade 0,5 ägg per gram jord. Dessvärre följde Håkan den dåvarande rekommendationen att välja en nematodsort först vid en infektion på över 1 ägg per gram jord och sådde följaktligen en mottaglig sort.

“Redan tidigt såg jag att något var fel” säger Håkan. Jag kallade också ut en betinspektör som konstaterade att mina problem berodde på nematodangrepp. Skörderesultatet 2006 blev en jättebesvikelse med 5,2 ton polsocker per ha på det värst drabbade fältet. Mitt femårssnitt för åren 2002-2006 är 8,7 ton polsocker.

Inför 2007 togs återigen jordprov och resultatet blev 0,2-0,6 ägg per gram jord för de olika fälten. Nu tog Håkan beslutet att använda den nya nematodsorten JULIETTA på alla fält med mer än 0,2 ägg per gram jord.

Jag besöker Håkan den 19 oktober. JULIETTA står grön och frodig i hela fältet. Till och med på de lättare partierna, där det vissa år inte varit lönt att skörda betor, finns välutvecklade JULIETTA-betor.

Håkan sådde betorna den 30 mars och har lagt 115 kg kväve. Han gjorde en svampbehandling med Comet den 5 augusti, vilket säkert bidragit till den gröna och frodiga blasten. Håkan känner sig säker på en riktigt hög skörd i år. Men, som han påpekar, det är ännu viktigare att höja lägstanivån i betodlingen än att få enstaka rekordskördar.

“Med de höga spannmålspriser som råder nu är det ännu viktigare med stabila och höga sockerbetsskördar för att få en bra totalekonomi. För min del är betorna ett självklart inslag i växtföljden som med sin förfruktseffekt säkrar höga spannmålsskördar”.

Inför 2008 har Håkan redan beställt JULIETTA-frö till hela sin areal.
“Jag vill inte riskera att hamna på strax över 5 ton polsocker igen och jag vet av egen erfarenhet att även en liten nematodinfektion kan leda till detta. Att använda en modern nematodsort som JULIETTA är en billig försäkring i betodlingen” avslutar Håkan.

SE_Björkman2_2007

"Inget fel på tillväxten i JULIETTA-betorna denna gynnsamma höst" konstaterar Håkan.

SE_Björkman1_2007 

De första JULIETTA-betorna är redan upptagna den 19 oktober.

 SE_Björkman3_2007

På vändtegen sådde Håkan överblivet frö av en mottaglig sort. Raden till vänster om Håkan visar ljusare blast pga nematodangrepp medan JULIETTA till vänster om denna rad har sin normala mörkgröna färg på blasten.


 
KWS