KWS
   
 

Hur stor är risken för nematodskador i din kommun?

2007-12-10

Med hjälp av statistik från Jordbruksverket har vi räknat ut ett nematodindex, som säger hur många procent av grödorna i växtföljden som utgörs av värdgrödor för betcystnematoden, dvs främst raps och sockerbetor. Statistiken är från åren 2004-2006. Ju högre procentsats desto större är risken för nematodskador. I kommuner med siffror över 20% får risken för skador betecknas som hög. Denna sammanställning visar att Trelleborg och Landskrona får de allra högsta nematodindexen.

 

Titta efter hur situationen är i din kommun och fundera över din kunskap när det gäller din egen gård. Har du haft mycket raps och betor i växtföljden?

 

I så fall är det klokt att ta jordprov och skicka till SLU i Alnarp för analys innan du väljer betsort för 2008.

Varje prov bör bestå av ca 40-50 instick, fördelade över arealen som skall provtas. Ett bra resultat brukar man få genom att insticken görs medan man går över arealen enligt ett W-mönster. Insticken bör göras till plogdjup (20-25 cm). Sticken kan tas med jordborr, eller en vanlig spade. Ur varje spadstick skär man då ut en smal strimla.

 

Ditt jordprov, som bör väga minst 1,5 kg, skickar du till:

SLU, institutionen för växtvetenskap

Nematologi

Box 44

230 53  Alnarp

 

Vid nematodförekomster på 0,5 ägg per gram jord eller mera ska du absolut välja JULIETTA, som har resistens mot både Rhizomania och nematoder. I fall du redan har odlat sorten vill vi gärna höra dina erfarenheter. Kontakta oss! Som tack kommer vi att skicka dig vår JULIETTA-tumstock.

 


 
KWS