KWS
   
 

Nya KWS sorter ökar Din lönsamhet!

2007-12-12

Sortkommittén bestående av representanter för Betodlarna och Danisco har beslutat om 2008 års sortlista.

Glädjande nog finns de båda KWS sorterna GUNILLA (normalsort) och SOPHIA (Rhizomaniasort) med bland de nya sorterna. De toppar både odlarintäkt (+1 819 kr) och polsockerskörd (rel-tal 108) per ha. Båda egenskaperna har jämförts i SBU-försöken med medeltalet av de tre mest odlade sorterna för vart och ett av åren 2005-2007.

 

Dessutom kommer det finnas möjlighet att provodla den nya nematodsorten THERESA KWS. Frömängden är begränsad till 500 enheter. Sorten kommer att bli en efterföljare till JULIETTA och innebär en förbättring i bl a avkastning, sockerhalt, saftkvaliet och stocklöpningsresistens.

 

Nu finns alltså möjlighet att välja högavkastande KWS sorter, oavsett om man har Rhizomania/nematodproblem eller inte.

 


 
KWS