KWS
   
 

Erik skördade 11,46 ton polsocker per hektar

2008-01-07

Erik har nu levererat sina betor och resultatet blev utmärkta 11,46 ton polsocker per hektar. Merparten skördades tidigt i oktober. Därmed var det möjligt att höstså en stor del av 2007 års betareal.

 

Erik betonar att resultaten åstadkommits också mycket tack vare:

Lars Andersson, sockerbetssättare, radrensare och upptagare. Gårdsmästare på Karlsfält

Bernt Olsson, Planthälsovårdare på Karlsfält

Torbjörn Larsson,  jordbearbetningsansvarig på Karlsfält

Erik Person, växtodlingsrådgivare Lantmännen.  

Olof Bengtsson, Sockerbetsmentor Karlsfält.

Ola Cristiansson, Danisco. För att Karlsfält fick möjligheten att delta i utvärderingen.

Birger Olsson, Danisco. För löpande rådgivning under växtodlingsåret.

 


 
KWS