KWS
   
 

Betsådden igång

2008-04-07

Betsådden har nu kommit igång i Sverige, framför allt på de lättare jordarna. Allmän sådd kan säkert dröja någon vecka till, eftersom vi verkar få periodvis ostadigt väder framöver. Detta innebär att medelsådatum sannolikt blir något senare än normalt och därmed sjunker förmodlingen skördenivån något.

Varje odlare ska givetvis ta sitt eget beslut, men om man planerat för en tidig sådd och därmed hög skördenivå kan det finnas anledning att öka sin areal något. Vi har ännu frö av marknadens högst avkastande sorter GUNILLA och SOPHIA samt av vår nematodsort JULIETTA. Samtliga dessa sorter är EPD-behandlade (Early Plant Development, dvs tidig plantuveckling), vilket bidrar till en snabb och jämn uppkomst.

Det är viktigt att uppnå minst 80 000 jämnstora plantor per hektar för en optimal skörd. Kombinationen av en bra såbädd och EPD-behandlat frö är det bästa sätter att uppfylla detta mål!


 
KWS