KWS
   
 

Erfarenhet från praktiken i Tyskland: sockerbetor ger ”snabb” biogas

2008-05-19

Samarbete och en bred råvarubas är grunden för den framgångsrika biogasproduktionen hos Bioenergie Algermissen GmbH & Co KG. Anläggningen på Hildesheimer Börde nära Hannover i Tyskland matas med majs, solrosor, råg och sockerbetor, och överträffar ägarnas förväntningar. Totalt odlas 160 ha för att driva biogasanläggningen.

 

Sedan årtionden är vete och sockerbetor de viktigaste grödorna för lantbrukarna på Hildesheimer Börde. Med byggnationen av en biogasanläggnig 2005 utökades växtföljden i Algermissen. Sedan dess växer det på åkrarna runt byn även majs, råg och solrosor. Fem lantbrukare har gått samman för att äga och driva Bioenergie Algermissen GmbH & Co. KG. Samarbetet med biogasproduktionen är en vidareutveckling av en mångårig maskinsamverkan.

 

Mångfald på åkern

Biogasanläggningen matas uteslutande med växtråvaror. Därför satsar man från början på olika grödor. ”Våra marker med  80 – 100 jordpoäng kan så mycket mer än bara majs” säger driftsledare och delägare Dirk Ernst i ett samtal med tidskriften Ernährungsdienst. Som övriga grödor odlas därför också råg och solrosor. Man planerar också en försöksodling med hirs. Under det gångna året användes för första gången sockerbetor i biogasproduktionen. Från augusti till januari matades bakterierna i rötbehållaren med 800 ton sockerbetor. På så sätt bekräftades i praktiken resultaten från tidigare gasförsök. En fördel med sockerbetan är att den levererar ”snabb gas”. Redan efter 1½ dag når man höjdpunkten för gasutvinningen, fyra gånger snabbare än hos majs. Sockerbetor skulle därför passa bra som finjusterare, för att snabbt kunna reagera på naturliga svängningar i gasutvinningen. Dessutom skulle man kunna producera mer gas med samma fermentationsvolym, säger Ernst optimistiskt och tillägger: ”Den breda inputen ger oss nöjda bakterier, och en hög nyttjandegrad är lika viktig som korrekta råvarupriser”.

Anläggningens dagliga tillsyn turas de fem delägarna om med. I det långa samarbetet som vuxit fram under årens lopp ser Ernst en av framgångshemligheterna. Var och en tillför sina styrkor. Vid problem kan man diskutera fram en lösning.

 

Värdefulla rötrester

Trots ökande spannmålspriser ska anläggningen gå med vinst även i framtiden. Majsen odlas av ett dussintal kontraktsodlare. Eftersom sockerbetsodlingen minskar är den ett välkommet avbrott i växtföljden. Rötresterna används som gödning på åkrarna. Gödselvärdet beräknar Ernst till 8.50 Euro/kubikmeter. Spridningen står lantbrukaren själv för. Med 5,8% kväve, 4,5% Kalium, 2,6% fosfor och diverse spårelement är rötresterna ett värdefullt gödningsmedel. ”Eftersom många gårdar saknar djurhållning mår jordarna bra av den organiska gödningen” säger Ernst.

 

SE_2008_Jan2

KWS och en grupp svenska betodlare besöker Dirk Ernst på Algermissen i januari 2008.

 
KWS