KWS
   
 

Odlarmöte i Knästorp

2008-07-07

Den 29 maj höll vi ett informationsmöte i Knästorp i samarbete med Svenska Foder. En av frågorna vi ville försöka ge svar på var varför ligger Danmarks genomsnittliga polsockerskörd 1,4 ton över Sveriges?

 

Andreas Östergaard från DLG förklarade hur odlingen i Sverige och Danmark skiljer sig åt, och vilka punkter vi lantbrukare kan påverka. En stor del av merskörden i Danmark beror på klimatet, vilket vi ju tyvärr inte kan göra så mycket åt. Danmark har en högre medeltemperatur, främst i mars-april och sedan på hösten. Detta leder till att medelsådatum i Danmark ligger c:a 10 dagar tidigare än i Sverige. I Sverige är genomsnittliga sådatum den 22 april, medan Danmark har sått den 12 april, en skillnad som i försök har visat sig ge en merskörd på 600-700 kg socker. Ett varmare klimat på hösten gör också att betorna har en längre tillväxtsäsong. I Danmark växer betorna fortfarande en bra bit in i november, medan tillväxten då har avstannat i Sverige på grund av lägre temperaturer. Detta leder också till att man har en betydligt senare upptagning i Danmark, och slipper därigenom ifrån mycket av lagringsförlusterna. Lagringsförlusten är c:a 25kg/dygn i en stuka, och då är förlusten störst de första dagarna, eftersom betan då måste regenerera sig. Undvik därför lagring i endast någon vecka. Vidare är det viktigt att komma ihåg att lagringsförlusterna är mindre ju kallare det är. Undvik därför att lagra in betorna redan vid 10-12 plusgrader. I Danmark kör man också mer med direktleveranser, för att ytterligare minimera lagringsförlusterna.

 

En annan skillnad till Danmark är att man odlar mer mellangrödor, höstvete – vitsenap – betor är en normal växtföljd. Mellangrödorna binder kväve, förbättrar jordstrukturen och minskar nematodförekomsten. Man plöjer i november året innan sockerbetorna.

I Danmark radmyllas 80 % av gödningen till betorna, i Sverige c:a 20%. Försök i Danmark visar att radmyllning ger 4 % merskörd på grund av att man behöver mindre kväve, man gödslar ogräset mindre och har en högre odlingssäkerhet. Gödslingsnormen i Danmark ligger på 108 kg kväve.

 

Ser man på bekämpningskostnaderna i Sverige och Danmark har vi något dyrare bekämpning i Sverige på grund av rapsproblem.

I Danmark svampbehandlas 95 % av betodlingen 1-2gånger på hösten. Detta ger en skördeökning på 8 % jämfört med en obehandlad odling. Detta är det i särklass enklaste sättet för lantbrukaren att påverka sin skörd!

Andreas trodde också att danska lantbrukare var bättre på att satsa på nya sorter. Den tidiga beställningen är en risk, då de få kronorna rabatt snabbt äts upp av förädlingsframstegen hos de nya sorterna.

 

Man bör också tänka på vilken sort man lagrar och vilken sort man levererar tidigt. Lagringsförsök på Ädelholm har visat stora skillnader i lagringsförluster mellan sorter. Sophia och Zanzibar är de marknadssorter som förlorar minst socker medan Rasta och Opta förlorar mest. Alltså bör man lämna Rasta och Opta tidigt och hellre lagra Sophia och Zanzibar.

SE_2008_Odlarmöte_1


 
KWS