KWS
   
 

Ännu större ekonomisk överlägsenhet för KWS-sorterna GUNILLA och SOPHIA!

2008-08-26

Det högre betpriset med det nya branschavtalet har lett till större ekonomisk överlägsenhet för marknadens mest högavkastande sorter, dvs GUNILLA och SOPHIA från KWS. GUNILLA kommer att ge en merintäkt på 330 kr per ha jämfört med högst avkastande konkurrentsort och överlägsenheten för Rhizomaniasorten SOPHIA blir 110 kronor per ha (källa: HIR Malmöhus). Något att tänka på vid sortbeställningen!


 
KWS