KWS
   
 

Forskningsförsök med gentekniskt förändrade sockerbetor avslutades framgångsrikt hos KWS

2008-09-10

(Einbeck, 1.9.2008 / Nr. 28 / ho) Försöken som anlades i april och maj med gentekniskt förändrade sockerbetor som är toleranta mot herbiciden Roundup, skördades framgångsrikt av KWS under de senaste dagarna. Dessa sockerbetor odlades på sex olika platser i Tyskland och har testats ur många olika synvinklar och undergått omfattande mätningar och provtagningar.

 

Efter ingående tester och en positiv bedömning från den tyska myndigheten för konsumentskydd och livsmedelssäkerhet anlades försöken, delvis under starka protester från kritiker mot genteknik, på sex platser i Tyskland den gångna våren.

Man anlade försöken för att testa de gentekniskt förändrade sockerbetorna i olika miljöer i Tyskland och för att se hur de påverkar det agrara ekosystemet. Två tyngdpunkter satte man fokus på: för det första bearbetades frågeställningar angående de agronomiska och fenotypiska kännetecknen, såväl som verkningsmekanismen hos den integrerade genen och för det andra undersöker man hur icke-målorganismer som t.ex. insekter påverkas. Under vegetationsperioden utfördes ett omfattande provtagningsprogram som avslutades med skörden. All data man har samlat kommer att bearbetas under de kommande månaderna.

Erfarenheter från den storskaliga, kommersiella odlingen av Roundup-toleranta sockerbetor i USA visar på en stor besparingspotential vad gäller bekämpningsmedel och drivmedel. En miljövänlig och ekonomisk odling har därmed blivit möjlig. Efter den första odlingen på 1000 ha 2007 följde detta året en utökning på över 250 000 ha, vilket innebär nästan 50 % av den amerikanska sockerbetsarealen.

Om de kommande stegen i tillståndsprocessen löper enligt planering blir en odling av Roundup-toleranta betor i EU möjlig tidigast 2015.

 

Kontaktperson:

Dr. Henning von der Ohe

Leiter Unternehmungsentwicklung & Kommunikation

(Chef för företagsutveckling och kommunikation)

Tel. 0 55 61 / 3 11 – 2 45

e-mail: h.vonderohe@kws.com

 
KWS