KWS
   
 

Ökad nematodrisk i två skånska kommuner

2008-11-05

Intresset för vår nematodkarta har varit stort. Vi har därför uppdaterat kartan, som vi publicerade för första gången för ett år sedan. Med hjälp av statistik från Jordbruksverket har vi räknat ut ett nematodindex, som säger hur många procent av grödorna i växtföljden som utgörs av värdgrödor för betcystnematoden, dvs främst raps och sockerbetor. Den uppdaterade nematodkartan bygger på statistik från åren 2005-2007. Ju högre procentsats desto större är risken för nematodskador.

 

I jämförelse med den förra versionen av vår nematodkarta kan vi konstatera att risken för skador har ökat i kommunerna Vellinge och Malmö. I kommuner med siffror över 20% får risken för skador betecknas som hög. Denna sammanställning visar att Vellinge, Trelleborg och Landskrona får de allra högsta nematodindexen.

 

Titta efter hur situationen är i din kommun och fundera över din kunskap när det gäller din egen gård. Har du haft mycket raps och betor i växtföljden?

 

I så fall är det klokt att ta jordprov och skicka till SLU i Alnarp för analys innan du väljer betsort för 2009.

Varje prov bör bestå av ca 40-50 instick, fördelade över arealen som skall provtas. Ett bra resultat brukar man få genom att insticken görs medan man går över arealen enligt ett W-mönster. Insticken bör göras till plogdjup (20-25 cm). Sticken kan tas med jordborr, eller en vanlig spade. Ur varje spadstick skär man då ut en smal strimla.

 

Ditt jordprov, som bör väga minst 1,5 kg, skickar du till:

SLU, institutionen för växtvetenskap

Nematologi

Box 44

230 53  Alnarp

 

Vid nematodförekomster på 0,5 ägg per gram jord eller mera ska du absolut välja en nematodsort. Vår sort JULIETTA, som har resistens mot både Rhizomania och nematoder, har hittills varit det givna valet men vi räknar med att även efterföljaren THERESA KWS kommer att vara godkänd för fröbeställningen i januari 2009. Denna sort utmärks av högst sockerhalt av samtliga marknadssorter och hög skörd även vid avsaknad av nematodinfektion.

 


 
KWS