KWS
   
 

Är du medveten om att Du kan vinna över 1 ton socker per hektar genom att lagra rätt betsort?

2008-11-10

Du är säkert medveten om att vår Rhizomaniasort SOPHIA ger 130 kr mer per hektar än den näst högst avkastande Rhizomanisorten Rasta (källa: HIR Malmöhus). Det är därför många odlare som har båda sorterna i fält i år.

Vi vill uppmärksamma Dig på Robert Olssons artikel i senaste numret av Betodlaren, sid 41-44. Sockerförlusterna vid lagring varierar stort mellan våra marknadssorter, se figur 1. Slutsatsen är enkel, efter 70 dagars lagring finns med SOPHIA 1,17 ton mer socker kvar än vid laging av Opta och 0,84 ton mer än vid lagring av Rasta. Tas även hänsyn till den högre avkastningen hos SOPHIA blir den ekonomiska överlägsenheten ca 4000 kr respektive ca 1500 kr per ha.

 

SE_MailNov2008Graphik1

 

SE_MailNov2008Graphik2

 

Nästa år kommer vi att veta resultatet av årets lagringsförsök. Men vi anser att den rimliga slutsatsen i nuläget är:

Om Du har flera sorter att välja på, lagra i första hand sorterna SOPHIA, THERESA KWS och Zanzibar som uppvisat låga lagringsförluster i försöket på Ädelholm 2007.

Vid fröbeställningen i januari 2009 ska givetvis avkastningen per hektar väga tyngst vid sortvalet men glöm inte bort att också titta på sortens lagringsförluster. SOPHIA visar att en sort kan kombinera högsta avkastning (se figur 2) med lägsta lagringsförluster!

Vi på KWS önskar Dig lycka till med lagringen av årets betor!

 

SE_MailNov2008Sophia  SE_MailNov2008Theresa

 


 
KWS