KWS
   
 

Hans Odell odlar redan vår nya nematodsort THERESA KWS

2008-11-20

Hans Odell äger och driver tillsammans med sin bror Bertil sedan 1990 Vanninge Gård som ligger i Klagstorp. Totalt driver bröderna växtodling på 320 ha, varav 1/3 är ägt och 2/3 arrenderat. Betarealen är ca 70 ha. I grunden har de en fyraårig växtföljd, nämligen höstvete, sockerbetor, vårkorn och höstraps/konservärt.

 

De har en svinproduktion omfattande 420 suggor, 10 000 smågrisar varav 5 000 föds upp som slaktsvin i egen regi, vilket innebär en flytgödselproduktion på 6 000 kubikmeter per år. Bröderna sprider 30 ton per ha på hösten och lika mycket på våren till höstvetet. Dessutom säljs 1 500-2 000 kubikmeter årligen. Tack vare flytgödseln nöjer de sig med en blygsam N-gödsling på 75 kg per ha till betorna, som ändå i snitt har avkastat 10,5 ton polsocker de senaste 5 åren!

 

Växtföljden med både betor och raps innebär stor nematodrisk och redan för 10-12 år sedan upptäckte Hans de typiska “torkfläckarna” orsakade av nematoder i några av betfälten. Sedan dess tar han jordprov för nematodanalys på ungefär hälften av sina kommande betfält. Han har noga följt sortframstegen på nematodfronten, från Nemakill via JULIETTA och nu senast THERESA KWS.

 

Hans sådde 34 ha med THERESA KWS den 23 april 2008. Han noterade den mer upprättstående blasten jämfört med JULIETTA. Båda sorterna skötte sig utmärkt med bra uppkomst och väldigt få stocklöpare. I mitten av augusti svampbehandlade Hans med 0,5 l Comet, vilket innebar att det inte fanns några sjukdomar att hitta i THERESA KWS vid mitt besök den 30 oktober.

 

Genom Söderslätts betupptagargrupp tas betorna upp med en 9-radig Agrifac som totalt skördar ca 700 ha under säsongen. Upptagningen av THERESA KWS fungerade utmärkt, vilket syns på bilden av betstukan nedan med hela och rena betor. Blasten sitter väl samlat på nacken vilket gör skörden mycket smidig.

 

Hans har intresserat studerat Robert Olssons artikel i Betodlaren (nr 3 2008) kring vilka sorter som har minst lagringsförluster. Eftersom THERESA KWS tillsammans med SOPHIA hade minst lagringsförluster väljer Hans att lagra THERESA KWS till sin sena leverans som ska ske någong gång mellan 10 och 14 januari enligt nuvarande planering.

 

På det fält på 9 ha med nematodproblem där han ska odla betor 2009 tänker Hans beställa THERESA KWS. Försöksresultaten med högsta sockerhalt av samtliga sorter och den höga avkastningen även utan nematoder fäller avgörandet. Hans inser att nematodförekomsten i fläckar innebär att även nematodfält har stora delar med mycket låg nematodförekomst och då är egenskapen med hög avkastning även vid avsaknad av skadegöraren viktig.

 

SE_2008_Hans-Odell-Theresa1
Hans framför sin stuka av THERESA KWS. Den ska levereras först i januari 2009, så sorten får bevisa sin goda lagringsförmåga!

 

SE_2008_Hans-Odell-Theresa2
Hans i sitt fält med THERESA-betor. Inga svampsjukdomar syns trots att det är den 30 oktober.

 


 
KWS