KWS
   
 

Lönsamma nyheter från KWS!

2008-12-10

Sortkommittén bestående av representanter för Betodlarna och Danisco har beslutat om 2009 års sortlista.

 

Glädjande nog finns våra nuvarande marknadssorter GUNILLA, SOPHIA och JULIETTA kvar på sortlistan. Dessa kompletteras med våra nyheter THERESA KWS och LUCILLA KWS. Aldrig har det funnits så många lönsamma KWS-sorter att välja bland, läs och begrunda vilken/vilka av våra sorter som passar dig bäst!

 


 
KWS