KWS
   
 

Danmarks första betsådd…

Av konsulent Elo West Larsen, KWS Scandinavia A/S, Danmark

 

… kan ha skett hos Hans Peter Madsen på sydvästra Lolland den 22 mars. Då sådde han tio ha betor i bra såbädd, även om jorden ännu var lite kall. Ju tidigare sådd desto längre växtsäsong för betorna och de klarar eventuella torkperioder under sommaren bättre.

Tidig sådd en tradition

Med dagens goda frökvalitet blir uppkomsten oftast god, även om den sker först efter några veckor efter sådd i kall jord.

Det ska betonas att man måste försäkra sig om sortens känslighet för stocklöpning, men det har Hans Peter gjort när det gäller sortvalet till den tidigaste sådden.

Vid den tidiga sådden kan den s k vernaliseringen sätta igång till följd av en längre period med kylig väderlek. Om det bildas stocklöpare eller ej beror i hög grad på förhållandena efter uppkomst samt på sortens känslighet för stocklöpning.

För Hans Peter är det en tradition att så betor tidigt. I år lyckades han så söndagen den 22 mars. Som alltid hade han bara harvat den areal han räknade med att kunna så. ”Eftersom väderprognosen lovade regn vågade jag inte satsa på större areal, men med facit i hand, ångrar jag att jag inte satsade på mer än tio ha. Det hade jag nog kunnat lyckas med” konstaterar odlaren på Lolland.

 

Såbäddsberedningen börjar på hösten

Tidig sådd är viktig av flera skäl, även psykologiska. ”Ju längre sådden drar ut på tiden ju mer benägen är man att chansa lite”. Med andra ord, frestelsen att bearbeta lite innan jorden reder sig är större, om man sår först sent i april.

Därför satsar Hans Peter hårt på att få igång betorna så tidigt som möjligt. Det sker bland annnat genom att plöja med tiltpackare. ”Det är inte ovanligt, att vi även höstharvar för att starta med så jämna fält som möjligt på våren”.

Oftast är det tillräckligt att köre en gång med en Kongskilde Germinator. I år startade jag dock med att jämna jorden med en Dalbo Kultimax först.

 

Bekvämt med flytande gödning

Som ett led i strävandena att gära sådden så tidigt som möjligt är det viktigt att den sker rationellt. Detta innebär i Hans Peters fall kanske en kompromiss vad gäller gödslingen.

Han har efter att flera år med placering av fast gödning gått över till flytande. ”Kompromissen är att vi inte får näringsämnet natrium med den placerade gödningen” konstaterar Hans Peter. ”Vi har valt bort gödselmedel med relativt lågt kväveinnehåll och i stället valt N32. Med N32 kan vi köra en större areal på en full tank.”

Övergången till flytande gödning är en stor fördel, menar Hans Peter Madsen. ”Det blir praktiskt taget inga stopp under sådden och det ger en trygghet i hela arbetsprocessen”.

DK_2009IMG_HansPeters

Tidig sådd är nyckeln till hög avkastning. Hans Peter Madesn sådde den 22 mars tio ha med sorten SABRINA KWS. Därutöver utgör sorten Molly en stor del av arealen 2009. Men de nye sorterna ska givetvis också provas, så utöver  SABRINA KWS sår Hans Peter också observationssorterna ELEONORA KWS, ROSALINDA KWS och ADRIANNA KWS.

DK_2009sprouting-016Betorna är redan på gång! Om några få dagar kommer jordskorpan att brytas av Lollands första betor. Här EPD-behandlat (Early Plant Development, dvs tidig plantutveckling) frö av sorten SABRINA KWS med en drygt centimerlång grodd redan den 6 april.


 
KWS