KWS
   
 

SOPHIA har full uppkomst redan den 17 april hos Bengt Ekelund

Bengt Ekelund är känd för höga sockerskördar bland betodlare. I år har han dessutom lyckats så betor riktigt tidigt, redan den 25 mars på en behaglig lerjord. Ryktena säger att ännu tidigare sådd har skett i Kristianstadsområdet, men Bengt är nog tidigast i Nordvästskåne!

”Detta fält är möjligt att vårplöja, vilket jag gjorde den 23 mars. Jag följde upp med harvning den 24 mars samt på morgonen den 25 mars, trots att vi hade 8 minusgrader då. På eftermiddagen samma dag sådde jag SOPHIA på detta fält. Min tanke är att skörda i november med efterföljande lagring och då blir SOPHIA det naturliga valet med tanke på att försöken visar att den har nästan 1 ton mer socker efter 70 dagars lagring jämfört med den ledande marknadssorten” konstaterar Bengt.

 

Utöver SOPHIA har han även sått sorter i observationsförsök på fältet, bl a ROSALINDA KWS. Dessa sorter kan bli marknadssorter 2010. Tanken är att Bengt ska studera dessa sorter bl a när det gäller sen upptagning och lagringsförmåga. Redan 2007 kunde han med blotta ögat se att SOPHIA var bättre att lagra än andra sorter. Några månader senare bekräftade NBR:s lagringsförsök hans iakttagelse.

 

Den första ogräsbekämpningen är redan gjord tidig morgon den 17 april med 0,7 Goltix och 0,8 Betanal. Bengt anser att han inte behöver Tramat vid tidig behandling, så förbudet för användning av denna produkt efter 2009 ser han inte som något bekymmer för egen del.

 

Bengt har generellt mest styv lera och på de övriga betfälten var inte vårplöjning något alternativ. Här plöjde han i september med efterföljande harvning samt en sen höstharvning ca den 20 oktober. På detta sätt får han förutom ett jämnt fält också en extra mekanisk ogräsbekämpning på hösten. På dessa fält kunde Bengt så den 3-4 april i år, vilket måste betcknas som en tidig sådd i detta område.

 

De varierande jordarterna är skälet till att Bengt väljer att själv äga sin såmaskin ihop med en granne. Därmed kan han så i rätt tid på de olika fälten, vilket är en viktig framgångsfaktor på hans gård. Hans 5-årssnitt på 11,8 ton polsocker per ha antyder att han har hittat en väl fungerande betodlingsstrategi!

 

SE_2009BengtEk_1
Bengt på betfältet han sådde den 25 mars. En del lite större kokor påminner om att det var minusgrader vid sista harvningen, men det stör inte den utmärkta uppkomsten på fältet.

 

SE_2009BengtEk_2
Det EPD-behandlade (Early Plant Development, dvs tidig plantutveckling) SOPHIA-fröet har givit en mycket snabb uppkomst. En fin betplanta för att vara den 17 april!

 


 
KWS