KWS
   
 

Stor marknadsframgång i USA för Roundup Ready sockerbetor från KWS

(Einbeck, 26.03.2009, Nr. 8, ho)

Lantbrukarna i Nordamerika är helt och fullt övertygade om fördelarna med Roundup Ready sockerbetor: Redan under andra odlingsåret såddes c:a 60% av sockerbetsarealen i USA med Rouondup Ready betor. Under 2009 ökar arealen till c:a 90%, vilket innebär en areal av ungefär 450 000 hektar. Det motsvarar mer än hela den nuvarande sockerbetsarealen i Tyskland. Detta är den mest framgångsrika marknadsintroduktion som en ny genteknisk produkt någonsin har uppnått i Nordamerika.

Genom en skonsam markbearbetning, en minskad insats av kemiska växtskyddsmedel och en reducering av skötselbehovet har den nordamerikanska lantbrukaren inte bara kunnat förbättra sin inkomstsituation genom att odla dessa sockerbetor, utan även bidra positivt till miljöskyddsarbetet. KWS arbetar med att denna produkt i framtiden även ska finnas tillgänglig för europeiska lantbrukare.

 

Efter de framgångsrikt genomförda odlingsförsöken på friland under 2008 står vidare försöksfrågeställningar i blickpunken inför detta år i Tyskland: Hur mycket insatser krävs för att odla sockerbetor effektivt och miljövänligt under tyska odlingsförhållanden? Hur mycket växtskyddsmedel kan en lantbrukare verkligen spara in genom att odla herbicidtoleranta sockerbetor?

 

För att närma sig svaren på dessa frågor, kommer det under 2009 att genomföras försök med gentekniskt förändrade sockerbetor från KWS på två platser (Dreileben, Üplingen) kring Magedburg, sockerbetans hemvist.

 

Fram till en europeisk marknadsintroduktion, som kan ske tidigast 2015/16, kommer de herbicidtoleranta sockerbetorna under de närmaste åren få fortsätta bevisa sin avkastningspotential vid fortsatta försöksodlingar.

 

Kontaktperson:

Dr. Henning von der Ohe

Telnr: 0049-5561 311-245

 
KWS