KWS
   
 

Höstsådda betor övervintrade på Ädelholm

Den 15 augusti i fjol sådde NBR fyra olika betsorter på Ädelholm. En av sorterna var marknadssorten THERESA KWS.

Trots frost ner till tio minusgrader utan snötäcke har betorna övervintrat utmärkt. Detta lovar gott inför framtiden, när man med hjälp av GMO kan stänga av stocklöpningen, som sker hos dagens sorter efter övervintring. En sådan GMO-beta skulle öppna dörren för en effektiv försörjning av betor till biogasanläggningar året om i framtiden.

 

Vilken ökning av skörden kan man förvänta om man i framtiden höstsår betor? KWS har i Einbeck i Tyskland utfört försök som visar på avkastningsökningar på 25-40%. När man jämför storleken på höst- och vårsådda betor på samma fält, se bild nedan, är det inte svårt att acceptera dessa försöksresultat. Höstsådda betor har potentialen att skapa en helt ny avkastningsnivå för grödan. Men vägen dit är lång, realistiskt får vi nog räkna med 10 års väntan innan betan kan sälla sig till de höstsådda grödorna i Sverige. Under den tiden ska mycket växtförädling och utveckling av odlingsteknik utföras....

 

SE_2009_Vbetor3

Den 15 juni har de höstsådda betorna en kraftigt utvecklad rot som kan ta upp vatten och näring även vid torra förhållanden. Det är lätt att inse att skördepotentialen för höstsådda betor är klart större än för traditionella vårsådda betor.

 

SE_2009_Vbetor4

Dagens betsorter går i stock för att producera frö efter övervintring. Med GMO-teknik är det möjligt att skapa sorter som inte går i stock efter övervintring.

 


 
KWS