KWS
   
 

Bertil och Åke har framgång med GUNILLA

Åke Göransson är femte generationen som driver gården i Norra Nöbbelöv, nordväst om Lund. Totalt omfattar växtodlingen 78 ha varav 18 ha är betor. Jag träffar honom och hans far Bertil den 8 oktober för att titta på deras framgångsrika betodling.

Redan i fjol provade Åke sorten GUNILLA från KWS som har marknadens bästa nettoekonomi. I genomsnitt skördade han 12,2 ton polsocker per hektar. Detta är imponerande med tanke på att sådden inte kunde göras förrän den 21 april i fjol. Även lagringen gick bra, inga anmärkningar alls på de levererade betorna!

 

I år sådde Åke sitt GUNILLA-frö den 6-7 april och uppkomsten blev utmärkt. Totalt tillfördes 120 kg kväve per ha. Ogräsbekämpningen klarade han framgångsrikt på 3 sprutningar. Antalet stocklöpare har varit lågt och sorten höll sig frisk från de tidiga mjöldaggsangreppen. Den 4 augusti sprutades 0,5 l Comet per ha mot begynnande rostangrepp. Blasten är ännu den 8 oktober mycket frisk och tillväxten därmed hög.

 

Bertil betonar noggrannhet vid sådd och ogräsbekämpning som en framgångsfaktorer vid betodling. Den ambitiösa ogräsbekämpningen under många år har säkerligen bidragit till att ogrästrycket på gården idag inte är speciellt högt. Dessutom har de alltid skött betupptagningen själva och därmed kunnat välja de mest gynnsamma dagarna, vilket har minimerat skadlig jordpackning.

 

För framgångsrik lagring konstaterar Åke att man måste skörda så hela betor som möjligt. Alla skador innebär en risk för att svampsjukdomar kan tränga in i betan och förstöra lagringen. Det gäller att blasten sitter väl samlad på betnacken så att nackningen blir skonsam. Likaså ska betan inte växa för högt och rotspetsen ska inte brytas vid upptagningen. Slutligen måste blasten hållas frisk så länge som möjligt för att skydda mot frostskador på nacken. Årets GUNILLA-betor uppfyller alla dessa krav och Åke planerar att skörda  dem senast i början av november för att säkra en bra lagringsduglighet.

 

Inför nästa år planerar Åke att fortsätta med GUNILLA som huvudsort, men han funderar även på en del SOPHIA för långtidslagring, eftersom denna sort i försök visat sig ha lägst lagringsförluster. Den  nya högavkastande Rhizomaniasorten ROSALINDA KWS blir också högintressant att prova. Men före det slutgiltiga beslutet vill han veta sin egen sockerskörd i år samt resultatet från de officiella sortförsöken. Vi återkommer till båda delarna på denna hemsida!

 

SE_2009Goeransson455

Åke (till höger) och Bertil Göransson konstaterar att GUNILLA-betorna är stora redan den 8 oktober.

 

SE_2009Goeransson464

Med så här frisk blast finns gott hopp om att betorna ska hinna producera ännu mera socker till skörden!

 

SE_2009Goeransson470

Betupptagaren från 1980-talet hänger med ännu, tack vare gott underhåll! Åke ser en fördel i att själv styra när betorna ska tas upp för att minska risken för jordpackning.


 
KWS