KWS
   
 

KWS Scandinavia A/S utvidgar med potatis.

KWS Scandinavia utvidgas nu med en ny avdelning med fokus på potatisförädling. Den nya potatisdivisionen är formellt sett en ny gren inom det dynamiska skandinaviska KWS–företaget.

Den nya divisionen är en vidareutveckling av det tysk-holländska samarbetet inom potatisförädling. Ett samarbete som består av det holländska Van Rijn B.V och det tyska KWS Saat AG. Målet med detta samarbete är att samla krafter inom förädlingen och skapa synergier mellan de två koncernerna i hela världen.

KWS har ju under många år varit mycket aktivt på den svenska och danska marknaden, framförallt med försäljning av sockerbetsfrö, men också utsäde för spannmål (t.ex. Cubus, Wintmalt, Visello) och majs (t.ex. Anvil, Katy). Nu utökas alltså vårt redan breda sortiment med potatisutsäde. KWS har idag flera högavkastande sorter på marknaden, som t.ex. Inova, Piccolo Star och Satellite. Dessutom är flera nya sorter på väg. Det gäller t.ex. sorterna Ramos, Perlin och Biogold.

KWS POTATO B.V idag ett nätverk i mer än 70 länder, och förväntar sig därför, utöver produktionen av utsädespotatis i Danmark till den skandinaviska marknaden, också en produktion av utsädespotatis för export.

Se mer på www.kws-potato.com


 
KWS