KWS
   
 

Odlarmöte med KWS och Svenska Foder

Den 15 december samlades över 60 betodlare på Knästorp för att ta del av aktuell information rörande sockerbetor och spannmål.

Harald Pålsson, KWS, redogjorde för de senaste sortprovningsresultaten för sockerbetor. Av marknadssorterna är Sabrina KWS nummer ett i odlingsintäkt inför 2012, dock tätt följd av den tidigare ettan Rosalinda KWS. Inför 2013 har KWS ytterligare ett antal sorter, som ligger på samma avkastningsnivå eller högre. Det största framsteget i avkastning inför 2013 kommer dock säkerligen att bli bland de nematodtoleranta sorterna med den av Jordbruksverket nyligen på den svenska sortlistan upptagna sorten Alexina KWS. Den överträffar övriga nematodtoleranta sorter i avkastning såväl på nematodinfekterade fält som på oinfekterade.

Måns Edensten, Svenska Foder, gick igenom växtskyddsprodukterna inför 2012. Även här kan vi se ett visst framsteg jämfört med 2011, främst genom att etofumesat kan användas igen via produkten Ethosat 500 SC. Dock får dosen maximalt uppgå till 0,1 liter per ha.

Mats Jönsson, Svenska Foder, gav åhörarna en intressant inblick i världens spannmålshandel. Exempelvis handlas ett spannmålsparti på Chicagobörsen i genomsnitt 5000 gånger jämfört med 15 gånger på den europeiska Matif-börsen.

Mats betonade svårigheten att förutse den framtida prisbilden men var ändå försiktigt optimistisk på 3-4 månders sikt. Den globala spannmålskonsumtionen ökar och kan innebära en viss förstärkning från dagens prisnivå, som i ett historiskt perspektiv redan är ganska hög.


 
KWS