KWS
   
 

Fältvandring

Den 29 augusti hade KWS och BASF en gemensam fältvandring hos Per och Claes Jönsson utanför Stävie. Peter Löfgren från BASF berättade om olika strategier för användandet av Comet i betor.

På fältet vi tittade på hade det körts 0,5 liter Comet den 7/7, och i nästa led 0,5 liter till den 14/8. Just i år var det svårt att se en klar skillnad mellan de olika behandlingsstrategierna eftersom det varit så torrt, endast 30 mm regn från maj till början av augusti. Men erfarenheter från andra år visar tydligt att det alltid är lönsamt att svampbehandla betorna, enligt Peter Löfgren. Han berättade också om skillnaden i strategi mellan Danmark och Sverige: i Danmark behandlas alla betfält en gång och 90 % av fälten behandlas 2 gånger, medan i Sverige är det 60-65% av fälten som behandlas en gång och betydligt färre som kör en andra behandling. Något man också bör tänka på är att Comet har en stresshämmande effekt på betorna.

Sedan berättade Harald Pålsson, KWS om årets betor. I Sverige var medelsådatum den 29/3 i år, och med väldigt lite omsådd. Endast 30 ha behövde sås om p.g.a. frost och c:a 300 ha p.g.a. vindskador. Däremot har ju den tidiga sådden som följdes av en lång, kylig vår gjort att det har kommit ovanligt många stocklöpare i alla sorter.

Eftersom det finns en del nematoder på fältet där vi var fick vi möjlighet att titta på nematodcystor som angripit betornas rötter. Oftast kan man se nematoder på rötterna i mitten av juni, slutet på augusti och sedan möjligen en gång till i oktober eftersom det är då det finns nybildade vita cystor. Ett tips inför fröbeställningen är att om det finns en risk för att man har nematoder så bör man vänta med att beställa frö till den sena beställningen i januari, för då kommer nog den nya nematodtoleranta sorten Alexina finnas för beställning.

SE_2012_KWSBASF0182

SE_2012_KWSBASF0183


 
KWS