KWS
   
 

KWS fackbroschyrer finns tillgängliga om Rhizomania, Nematoder och Bladsjukdomar.

I de  KWS broschyrerna får Du omfattande information om utbredning, biologi, symptom, skadeverkningar, diagnoser, lantbrukarens bekämpningsmöjligheter och åtgärder vidtagna av KWS för att kontrollera sjukdomarna. Under rubriken Sjukdomar kan Du ladda ner dessa broschyrer som PDF-fil.

För vidare frågor var vänlig och vänd Er direkt till våra kontaktpersoner i Sverige eller Tyskland (se Kontakt).

 


 
KWS