KWS
   
 

EPD-principen

EPD-principen är en optimal justering av följande parametrar:

1. Fröprocess specifik för varje fröparti

zr__epd__detail__aufbereitung

Processkedjan inkluderar frötvättning, polering, urval och sållning. Varje fröparti behandlas härvid på ett unikt och optimalt sätt.

 

2. Utvalda beståndsdelar till pelletering

zr__epd__detail__huellmassenkomponenten

Beståndsdelarna som används i pelleteringsprocessen är specialtillverkade för KWS. Kontinuerlig analys garanterar en konstant hög kvalitet och homogenitet.

 

3. KWS unika fröbehandling och pelleteringsprocess

zr__epd__detail__pillierprozess

Behandling och pelleteringsprocess är anpassade till varje fröparti och utvecklade av fröteknologiavdelningen på KWS. Kontinuerliga mätningar och kontroller i anslutning till processen är nödvändiga för att nå ett optimalt resultat och behandling för varje fröparti.

 

 

Det positiva resultatet av EPD är följaktligen inte ett resultat av en individuell process, utan av en från

KWS unik kombination av använda metoder och beståndsdelar.

 


 
KWS