KWS
   
 

Detalj

Sockerbetsodling med innovativ KWS teknologi

 

EPD-metoden (EPD: Early Plant Development, dvs tidig plantutveckling) är en förbättring av klassiska metoder för att förbättra frökvaliteten.

Till skillnad från enkla förbehandlingar av frö, kommer den positiva effekten av EPD från en helhetslösning som kombinerar för KWS unika behandlingsmetoder och pelleteringskomponenter.

Detta resulterar i tidig, homogen uppkomst såväl som tidig plantutveckling utan risk för lägre slutlig fältuppkomst. Därför säkrar EPD ett maximalt plantbestånd.

 

Detail_SE
(Källa: Exempel från KWS försök, Tyskland)


 
KWS