KWS
   
 

EPD-metoden

Faktorer – effekter – resultat

 

Faktorer som förbättras av EPD-principen:
 1. Frigörelse från groningsvila

 2. Upptag av vatten genom pellet och perikarp

 3. Aktivering av metabolismen


EPD_Frö_SE

 

EPD-metoden ska ge följande resultat:

 • tidig homogen groning

 • tidig homogen fältuppkomst

 • tidig utveckling av bladen

 • tidigt utnyttjande av fotosyntesen

 • tidig och snabb plantutveckling

 • stor ackumulering av assimilat

 • homogent plantbestånd

 • låga skördeförluster

 • hög rot- och sockerskörd

 

Utvecklingen och införandet av EPD-metoden är ett viktigt bidrag från KWS till förbättrad sockerbetsodling.


 
KWS