KWS
   
 

Fördel

Frö, som är EPD-behandlat kännetecknas av:

Förbättring av groningshastigheten

fördel_1_SE   fördel_1_SE
Mätare                 EPD-metoden

 

Snabbare fältuppkomst

SE_EPD_Fördel

 

Bättre homogenitet i fältuppkomsten

fördel_3_SE   fördel_3_SE
Mätare                 EPD-metoden

 

Förbättring av den tidiga plantutvecklingen

fördel_4_SE   fördel_4_SE
Mätare                 EPD-metoden
(Källa: Exempel från KWS försök, Frankrike)

 

 

 
KWS