KWS
   
 

Kvalitet

Ett mål för den moderna sockerbetsförädlingen är rena betor
 

Rena betor

För att den värdefulla åkerjorden ska förbli på åkern kan betorna rensas innan transport till sockerbruken.

Men även förädlingen spelar en roll när det gäller betornas renhet. Vid selektionen beaktas särskilt att betans rotform bör vara så jämn som möjligt, där fåran i betan inte får vara djup. På så sätt kan man reducera andelen jord som sitter kvar på betan, särskilt på tunga jordar eller under fuktiga skördebetingelser.

Stocklöpningsresistens

Till skillnad från spannmål, majs och raps är sockerbetan en tvåårig växt, vilket innebär att det är först under det andra växtåret som sockerbetan övergår i den generativa, fröbildande fasen.

Under det första året bildas roten, som lagrar näring (socker) som sedan ska förse växten med energi under andra årets blomningsfas.

Under vissa förutsättningar, oftast efter en köldperiod, kan enstaka betor redan under det första året övergå till den generativa fasen och bilda s.k. stocklöpare eller fröstockar. Om stocklöparna får mogna kan detta leda till vildbetor. Dessutom försvårar stocklöparna upptagningen.

Därför är hög stocklöpningsresistens ett viktigt urvalskriterium vid förädling av sorter med hög avkastning.

 

 
KWS