KWS
   
 

Produktionsförfarande

Sockerbetor är tvååriga. Efter bildandet av lagringsroten under första året (den vegetativa utvecklingen) kan den först efter en flera veckor lång köldperiod (vernalisation) bilda fröstockar under det andra året.

 

Vid fröproduktionen av våra sorthybrider används hansterila moderkomponenter, som sedan pollineras av sortspecifika pollengivare. Det är sedan endast frö från moderplantorna som skördas. Pollengivarplantorna tas bort innan utsädet skördas.

I våra europeiska fröproduktionsområden överväger odlingen för uppförökning av monogerma hybridsorter. De två utvecklingsfaserna för fröproduktion delas därvid in i två separata produktionssteg:

1:a vegetationsåret: produktion av sockerbetssticklingar

2:a vegetationsåret: omplantering av sticklingarna för fröproduktion

zr__produktionsverfahren

 

 


 
KWS