KWS
   
 

Sticklingsproduktion

Basutsädet sås i augusti på högspecialiserade gårdar med en utsädesmängd av c:a 1,0 – 1,2 milj. frö per hektar (10-12 enheter/ha).

 

Betorna som växer ur dessa frön (sticklingarna) står kvar i Frankrike och Italien över vintern och vernaliseras där. Som skydd mot stark frost på vintern täcks sticklingsytorna med fiberduk. Detta säkerställer att det finns tillräckligt många sticklingar av hög kvalitet till fröproduktionen. 


zr__stecklinge

Sticklingarna skördas i februari och väger då c:a 40-80 gram. De fördelas sedan till de olika gårdarna som sysslar med fröproduktion. Från 1 hektar sticklingar får man tillräckligt många plantor för att plantera 10 hektar uppförökningsytor. Vid denna tidpunkt genomför KWS ännu en finjustering av planeringen, så att man kommer så nära det verkliga utsädesbehovet efter de senaste sortförsöksresultaten som möjligt.

 


 
KWS